Naše zkušenosti, zážitky a svědectví si rozhodně nechceme nechávat pro sebe!
Zároveň víme, jaká je síla dezinformací, mediálního tlaku a populistických kampaní. Také víme, jak neobvyklou oblast práva tvoří jeho azylová a migrační větev a jak náročné je se v ní vyznat.

Nabízíme:

·         přednášky a workshopy pro širokou veřejnost (problematika migrace, migračního práva, …)

·         krátká okénka či besedy nad naší prací pro křesťanská společenství (povídání o misijní a humanitární práci během výjezdů, seznámení s naší činností…)

·         edukační programy do škol (workshopy, besedy nad rozličnými tématy, dle věku a zaměření žáků a studentů – azylové a migrační právo, migrace, sociální problémy cizinců, …)

·         vzdělávací programy pro odborníky (zejména pro právníky, překladatele, soc. pracovníky, …).

Jste:

  • škola,  vzdělávací instituce
  • odborník, který se chce podílet na naší činnost
  • zájemce o dobrovolnictví
  • křesťanské společenství
  • jiná komunita, zájmová skupina
… a máte zájem se něco dozvědět o CRS, 
o práci s uprchlíky, 
výjezdech do oblastí migračních toků, 
o azylovém a migračním právu 
nebo Vás prostě jen zajímá jak to s tou migrací a uprchlíky vlastně je, ozvěte se nám na email info@c-r-s.cz
Rádi se Vám ozveme s nabídkou našich osvětových a vzdělávacích programů!