Drazí přátelé!

Rok 2020 nám pomalu končí a to je čas na reflexi a vzpomínání… Ale také velké poděkování Vám všech, kteří jste nám letos pomohli pomáhat tam, kde nás bylo potřeba! 2020 byl více než kterýkoliv jiný rok rokem improvizace. Ač nikdy nevíme, co nás ve službě čeká, na epidemii a s ní spojené překážky jsme nebyli tak úplně připraveni. I přesto, že jsme museli fungovat ve zcela nové situaci se nám ale povedlo mnohé, a to díky Vám a hlavně díky našemu Nebeskému Otci, který nám v úsilí požehnal!

To ale zdaleka není vše! Pokračovat bychom mohli také osmi modlitebními řetízky, což je tradice, se kterou bychom rádi pokračovali i v příštím roce. Několikrát jsme také prezentovali naši činnost ve sborech. Jako právníci pomáháme nejen s řízením o mezinárodní ochranu, ale také s právními problémy každodenního života. Spolupracujeme s celou řadou skvělých lidí, kteří jsou ochotní pomoci! 

Za velký přelom považujme náš zářijový výjezd do Athén! Pomohli jsme nejen řadě lidí na místě, ale navázali také cenné kontakty a pochopili místní potřeby. Díky tomuto výjezdu se dodnes daří v Athénách efektivně pomáhat! Díky Vašim štědrým darům se do Athén k potřebným dostalo již několik desítek beden pomoci (spodní prádlo, dětské potřeby, hygienické potřeby pro ženy, oblečení, kočárky…)

Momentálně nás v zaslání pomoci brzdí protiepidemická opatření v Řecku. Doufáme, že humanitární pomoc a vánoční balíčky po Štědrém dni do Athén dorazí, a to včetně Vašich krásných dopisů plných naděje! Děkujeme! Sešlo se jich opravdu hodně a jsou to malá umělecká dílka!

 

 

 

 

 

 

 

Momentálně v Řecku podporujeme několik rodin, a to poskytnutím ubytování, hmotnou pomocí nebo potravinovými vouchery. Stále ubytováváme rodinu Aliny. Ta je nyní 5-ti členná.

 

 

Rodinu jsme nejen ubytovali, ale také teple oblékli. Nejmenší člen rodiny díky Vaší štědrosti má rovněž kočárek a jinou výbavičku! Mohou se těšit také na Vánoční balíčky! Právní situace této rodiny je velmi komplikovaná a o jejich dalších osudech budou soudy rozhodovat zřejmě v lednu. Modleme se proto společně za moudrost a humanitu!

 

Ubytováváme rovněž tuto mladou rodinu! Díky podmínkám v Morii přišli již o dvě nenarozené děti, nyní se těší na svého prvního potomka v bezpečí Hostelu. Jsme rádi, že i toto miminko budeme společnými silami schopni vybavit potřebnými věcmi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stále také udržujeme spojení s rodinou ženy s 5-ti dětmi. Jejich ubytování je značně nestálé, a tak nevíme, kdy bude potřeba naší pomoci. V tuto chvíli mamince pomáháme s potravinovými vouchery. Je vidět, že děti ví, že jim pomáhají křesťané! Jen se podívejte na obrázky 🙂

Zásadní pomocí pro financování CRS je finanční podpora z Polska. Jsme velmi vděční za pomoc se zřízením konta za hranicemi! Nyní můžete CRS podporovat finančně hned na třech účtech. Účet CRS je určen pro právní pomoc, ale hlavně chod CRS jako takového! Účet Projektu slouží k humanitární a sociální pomoci. Polský účet pak má za cíl zjednodušit darování našim polským bratrům a sestrám!

Zkrátka, povedlo se toho hodně a stále je kde pomáhat! A my Vám děkujeme za všechnu podporu! Jsme rádi za každou modlitbu, finanční pomoc, hmotný dar ale také za překlady, dobrý tip nebo ujištění, že svou práci děláme dobře!
Category
Tags
No Tag

No responses yet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podpořte nás
Existuje několik možností, jak podpořit tento projekt.
Více informací