Co je Projekt Naděje pro národy?

Humanitární a duchovní pomoc lidem v uprchlických táborech na tzv. Balkánské trase. (Srbsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina…) Cílem tohoto misijního projektu je reagovat na aktuální potřeby lidí na útěku a šířit mezi nimi evangelium. Projekt byl původně činností Fondu Naděje pro národy.

V co věříme?

·         Bible (Písmo) je Boží slovo. (2 Timoteovi 3:16-17)

·         Písmo je živé a pozitivně ovlivňuje náš život. (Židům 4:12)

·         Svatá Trojice, která je nám zjevena skrze Písmo – Bůh Otec, Bůh Ježíš Kristus a Bůh Duch Svatý (Izaiáš 9:6, Matouš 28:19, 2 Korintským 13:14).

·         Všichni lidé jsou hříšníci a potřebují být spasení. (Římanům 3:23)

·         Bohu záleží na všech lidech a touží, aby byli zachráněni (Jan 3:16)

·         Spasení nevychází z našich skutků, ale můžeme je přijmout pouze díky milosti Boha skrze naši víru. (Efezským 2:8-9)

·         Dobré skutky, evangelizace a upřímná snaha pomoci druhým přirozeně vychází z naší vděčnosti Bohu a zároveň vyjadřují poslušnost Písmu (Žalm 9:1, Jan 15:12)

 

·         Církev tvoří lidé z různých věkových, etnických skupin a z různých prostředí a kultur (Zjevení 7:9)

Nabídka prezentací a školení

Rádi navštívíme Váš sbor a představíme Vám naši službu. Ukážeme fotografie a poreferujeme o aktuálním dění, posledních výjezdech apod. V případě zájmu o vyslání týmu dobrovolníků si pro Vás rádi připravíme školení s potřebnými informacemi, předáme naše zkušenosti a nabídneme konzultaci ohledně plánu Vaší služby.

V případě zájmu o takovou prezentaci nás neváhejte kontaktovat na emailu info@c-r-s.cz.

Proč dávat?

Ať už jde o dávání finančně, prakticky nebo modlitbou, existuje mnoho důvodů, proč dávat

1) Dávání osvobozuje (Matouš 6:21)
Štědrost přináší svobodu. Nejsme závislí na věcech nebo schopnostech, ale jsme ochotní se jich vzdát. Majetek nebo schopnosti nás tedy nevlastní, ale my je svobodně můžeme používat.

 

2) Dávání přináší radost (Skutky 20:35; Přísloví 11:24-25)
„Investovat“ naše peníze, čas nebo schopnosti znamená podporovat vyšší cíle. Můžou být použity jako prostředek k dosáhnutí cílů, které přináší radost.

 

3) Dávání je založené na Písmu (Skutky 20:32-35; 1. Jan 3:17; Lukáš 6:38)
Dávání a celkově podpora neziskových projektů není výmyslem z 20. století. Bible jasně poukazuje na to, abychom jako následovníci Kristy byli štědří a mysleli na ty, kteří podporu potřebují.

 

4) Jsme motivováni vděčností (Jan 3:16; Matouš 7:11)
Bůh sám je nám největším a dokonalým příkladem dávání a štědrosti. Dávání by mělo být přirozeným výrazem vděčnosti jako reakce na ten největší dar, který jsme dostali.

Jak můžete Projekt podpořit?

Finanční podpora

Nastřádané finance jsou použity pro podporu týmů křesťanů, kteří slouží mezi cizinci, ať už v naší zemi, nebo i v zahraničí. Nejčastěji jsou investovány do tisku evangelií, nákupu hmotné pomoci (potraviny, pití, oblečení apod.), léků a pokrývají náklady na dopravu materiálu a osob na místo služby.

 

Finančně nás můžete podpořit jednorázově nebo pravidelným darem (trvalým příkazem) na tento účet č. 

2601742826/2010

IBAN: CZ0520100000002601742826
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX