Udzielamy lub pośredniczymy w pomocy uchodźcom. Pomoc prawna z zakresu prawa imigracyjnego i innych dziedzin prawa. Pomagamy w codziennych problemach i organizujemy wyjazdy humanitarno-misyjnych. Pośredniczymy i udzielamy duchowego wsparcia oraz dążymy do integracji klientów ze społeczeństwem.

Oferujemy lub pośredniczymy w usługach w zakresie: