Czym jest Projekt Nadzieja dla Narodów?

Humanitarna i duchowa pomoc ludziom w obozach uchodźców na tzw. trasie bałkańskiej. (Serbia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina…) Celem tego projektu misyjnego jest reagowanie na aktualne potrzeby uchodźców i szerzenia między nimi ewangelii. Projekt był pierwotnie działalnością Funduszu Nadzieja dla Narodów.

W co wierzymy?

  • Biblia (Pismo Święte) jest Słowem Bożym. (2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:16-17)
  • Pismo Święte jest żywe i wpływa pozytywnie na nasze życie. (List do Hebrajczyków 4:12)
  • Trójca Święta, która jest nam objawiona w Piśmie Świętym – Bóg Ojciec, Bóg Syn Jezus Chrystus i Bóg Duch Święty (Księga Izajasza 9:6, Ewangelia św. Mateusza 28:19, 2 List św. Pawła do Koryntian 13:14).
  • Wszyscy ludzie są grzesznikami i potrzebują zbawienia. (List św. Pawła do Rzymian 3:23)
  • Bogu zależy na wszystkich ludziach i pragnie, aby byli zbawieni (Ewangelia św. Jana 3:16)
  • Zbawienie nie jest efektem naszych uczynków, lecz możemy je przyjąć tylko dzięki łasce Boga przez naszą wiarę. (List św. Pawła do Efezjan 2:8-9)
  • Dobre uczynki, ewangelizacja i szczere starania pomocy drugim są naturalnym efektem naszej wdzięczności Bogu, wyrażają również posłuszeństwo Pismu Świętemu (Psalmy 9:1, Ewangelia św. Jana 15:12)
  • Kościół tworzą ludzie z różnych kategorii wiekowych i etnicznych oraz z różnych środowisk i kultur ( Objawienie św. Jana 7:9)

Oferta prezentacji i szkolenia

Z przyjemnością odwiedzimy Wasz zbór, parafię i przedstawimy Wam naszą służbę. Pokażemy zdjęcia i zrelacjonujemy bieżące wydarzenia, ostatnie wyjazdy, itp. Jeżeli jesteście zainteresowani wysłaniem zespołu wolontariuszy, z przyjemnością przygotujemy dla Was szkolenie z potrzebnymi informacjami, przekażemy nasze doświadczenia i udzielimy konsultacji w sprawie planu Waszej służby.

Jeżeli jesteś zainteresowany prezentacją, nie wahaj się z nami skontaktować poprzez email info@c-r-s.cz.

Dlaczego dawać?

Niezależnie od tego, czy jest to ofiara finansowa, praktyczna czy modlitwa, istnieje wiele powodów, dlaczego dawać:
1) Dawanie wyzwala (Ewangelia św. Mateusza 6:21) Szczodrość przynosi wolność. Nie jesteśmy uzależnieni od rzeczy ani umiejętności, ale jesteśmy skłonni z nich zrezygnować. Zatem majątek lub zdolności nas nie zniewalają, ale możemy z nich swobodnie korzystać.
2) Dawanie przynosi radość (Dzieje Apostolskie 20:35; Przypowieści Salomona 11:24-25). 
„Inwestowanie” naszych pieniędzy, czasu lub zdolności oznacza wspieranie wyższych celów. Mogą służyć jako środek do osiągnięcia celów, które przynoszą radość.
3) Dawanie opiera się na Piśmie Świętym (Dzieje Apostolskie 20:32-35; 1. List św. Jana 3:17; Ewangelia św. Łukasza 6:38)
Dawanie i ogólnie wspieranie projektów niedochodowych nie jest wymysłem XX wieku. Z Biblii jasno wynika, że jako naśladowcy Chrystusa powinniśmy być hojni i myśleć o tych, którzy potrzebują wsparcia.

 

4) Jsme motivováni vděčností (Jan 3:16; Matouš 7:11)
Bůh sám je nám největším a dokonalým příkladem dávání a štědrosti. Dávání by mělo být přirozeným výrazem vděčnosti jako reakce na ten největší dar, který jsme dostali.

Jak możesz wesprzeć projekt?

Finanční podpora

Zgromadzone fundusze służą wsparciu ekip chrześcijan, którzy służą wśród cudzoziemców, zarówno w naszym kraju, jak i za granicą. Najczęściej są inwestowane do druku ewangelii, zakupu pomocy materialnej (żywność, napoje, odzież, itp.), leków, oraz pokrywają koszty transportu materiałów i ludzi na miejsce służby.

Możesz nas wesprzeć finansowo jednorazowo lub regularnymi darami (zleceniem stałym) na to konto nr: 

IBAN: CZ0520100000002601742826
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX