Nasz zespół

Mgr. Ilona Machandrová

Przewodniczący, prawnik

Ilona jest obecnie prawniczką CRS a zarówno adwokatem. Jako adwokat działa od roku 2019. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka i w swej praktyce skupia się na prawie azylowym i migracyjnym.

W swym wolnym czasie od roku 2014 poświęca się wolontariatowi i działalności misyjnej wśród uchodźców, którzy znajdują się na tzw. trasie bałkańskiej. W celu wsparcia tych działań założyła w roku 2016 Fundusz „Nadzieja Dla Narodów”. ( Dziś jeden z programów CRS ). Latem 2018 roku zdobywała doświadczenia w organizacji JRS Malta.

Mgr. Ludmila Špoková

Zastępca przewodniczącego, prawnik

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka. W 2016 roku rozpoczęła staż w kancelarii Janíková, Novák i Partnerzy, gdzie poza praktyką ogólną miała również okazję zajrzeć do świata prawa azylowego i migracyjnego. Obecnie pracuje tutaj jako aplikant. 

W zakresie prawa azylowego i migracyjnego zdobywała cenne umiejętności oraz wiedzę nie tylko w środowisku czeskim, ale także jako stażystka w JRS Malta (latem 2017 i 2018 roku), gdzie miała okazję zapoznać się z tą problematyką nie tylko teoretycznie, ale także bezpośrednio w ośrodkach detencyjno-noclegowych. Dziś zajmuje się pracą terenową w ramach Projektu Nadzieja Dla Narodów. Polityką azylową i migracyjną zajmowała się również w swojej pracy dyplomowej (Specyfika krajów tranzytowych we wspólnej europejskiej polityce azylowej)

Mgr. Ondřej Novák

Prawnik

Ondřej jest prawnikiem CRS, ale też adwokatem. Jako adwokat działa od roku 2009. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w 2012 roku. W roku 2016 otrzymał prestiżową nagrodę Talent roku ( 3 miejsce ) we konkursie Prawnik roku. Założyciel kancelarii adwokackiej Janíková, Novák i Partnerzy. W swojej praktyce od dłuższego czasu poświęca się prawu azylowemu i migracyjnemu.