Jesteśmy jednostką opartą na wartościach chrześcijańskich, oferującą  wysokiej jakości i kompleksowe usługi służące uchodźcom. Zapewniamy lub pośredniczymy w pomocy prawnej w zakresie prawa obcokrajowców i innych dziedzin prawa. Pomagamy przy codziennych problemach i organizujemy wyjazdy humanitarne. Pośredniczymy i zapewniamy pomoc duchową i staramy się włączyć klientów do społeczności.

Zapewniamy służby prawne, tworzymy sieć ekspertów, materiały kształcące, prowadzimy publiczne zajęcia oświatowe, współpracujemy z różnymi organizacjami przy pomocy uchodźcom.

Prewencyjnie przedstawiamy ofertę służb prawnych tak aby zapobiegać łamaniu prawa do sprawiedliwego procesu. 

O nas

„Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec wpośród was samych; będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.”

KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy chrześcijanami oraz prawnikami, którzy widzą pilną potrzebę prawnej, socjalnej, zdrowotnej i duchowej pomocy obcokrajowcom, szczególnie wnioskodawcom o ochronę międzynarodową.
DLACZEGO?

Powodem powstania była potrzeba stworzenia jednostki, która by organizowała i koordynowała udzielanie bezpłatnych i kompleksowych usług uchodźcom. Długookresowo poświęcamy się reprezentacji chrześcijańskich imigrantów z Chin, dzięki czemu zidentyfikowaliśmy potrzebę centralizacji, wzrostu efektywności pracy i pokrycia kosztów oraz usług, których już nie byliśmy w stanie zapewnić bezpłatnie. Z naszej dotychczasowej działalności dowiedzieliśmy się, że często dochodzi do całkowicie niepotrzebnego odrzucenia żądania o azyl, które powiodłoby się z profesjonalną pomocą.

CO WIEMY?

Uchodźcy są ludźmi w uciążliwej sytuacji życiowej, bez pomocy mają często znikomą nadzieję na zmianę tego stanu.

KTO INNY?

 W obecnych czasach w Republice Czeskiej nie ma wielu organizacji, na fundamentach chrześcijańskich, udzielających profesjonalnej pomocy we wszystkich aktualnych potrzebach cudzoziemców od prawnych, socjalnych, zdrowotnych po duchowe.

Nase usługi

W czym Wam możemy pomóc? Czym się zajmujemy?

Pomoc prawna

Oferujemy usługi prawne w zakresie prawa azylowego, migracyjnego i innych dziedzinach.

Pomoc duchowa

Prowadzimy rozmowy duchowe, spotkania ewangelizacyjne, wyjazdy misyjne...

Akcje edukacyjne

Oferujemy akcje edukacyjne dla uczniów i studentów, zarówno ogółu społeczeństwa, jak i ekspertów.

Pomoc socjalna

Pomagamy w trudnych sytuacjach życiowych. Udzielamy również wsparcia i pomocy.

Nasz zespół

Mgr. Ilona Machandrová

Przewodniczący, prawnik

Mgr. Ludmila Špoková

Zastępca przewodniczącego

Macie jakieś pytanie? Napiszcie do nasNádražní 42/4
Český Těšín

E-mail:
info@c-r-s.cz

Facebook:
@ChristianRefugeeService

Fragmenty naszych działań: