Stále jsme tady! Půjdeš pomáhat s námi?

Drazí přátelé CRS!

Rok 2020 byl skutečnou výzvu pro každého z nás. Z mediální sféry se takřka vytratila problematika migrace a uprchlictví, problém ale nezmizel. Spíše se prohloubil…

V Řecku žijí tisíce lidí na ulicích, nechvalně známý tábor Moria nahradila záplavová oblast Kara Tepe (Moria 2.0). V Bosně stále žijí lidé ve stanech, bez náležité podpory a pomoci. Na Středozemním moři stále umírají lidé…

Stejně tak v České republice lidé hledají nový domov. Jejich žádosti o mezinárodní ochranu jsou řešeny v neúměrně dlouhých řízeních, které je vyčerpávají.

I v roce 2021 chceme pomáhat! Připojíte se k nám?

Možností pomoci je opravdu mnoho!

 • pravidelná nebo jednorázová finanční pomoc

 • stálý modlitební partner

 • dárce (dle pravidelných výzev)

 • dobrovolník (překladatel, účetní, účast na výjezdech, fundraising…)

 • další

Finanční pomoc
Naše organizace je nezisková, a proto je zcela závislá na pomoci dárců. Vítáme jednorázové i stálé dárce. Jednorázové dary nám povětšinou pomáhají s řešením akutní potřeby pomoci, stálí dárci nám pak umožňují dlouhodobou pomoc a plánování projektů.

V tuto chvíli má CRS tři účty. Hlavní účet CRS slouží k pokrytí nákladů na náš chod, právní pomoc a některé projekty v ČR, ale i zahraničí. Bez financí na tomto účtu nejsme schopni dlouhodobě držet naší činnost. Zejména nejsme schopni fundraisingu, plánování další činnosti a poskytovat tolik potřebnou právní pomoc. Současně CRS potřebuje finance na cestovní náklady, ale také na částečné pokrytí nákladů na zaměstnance, kteří povětšinou CRS vedou výhradně ve svém volném čase, což je při dalším zaměstnání neúnosné.

 

V případě, že nám chcete pomoci s náklady na chod CRS, právní a sociální pomoc v ČR, zasílejte své dary na účet vedený u Fio banky:
2001727868/2010

V případě, že byste měli zájem nás podporovat určitou částkou pravidelně, dejte nám to prosím vědět, emailem (info@c-r-s.cz) nebo telefonicky (775 553 245), případně rovnou do poznámky platby. Pokud můžeme s určitou částkou počítat pravidelně každý měsíc, lépe se nám plánuje!

V případě, že máte zájem podpořit některý z našich humanitárních, misijních projektů nebo nám pomoci k dlouhodobé podpoře některých činností, rodin apod. Směřujte své dary na účet Projektu Naděje pro Národy, který je určen k těmto účelům:

 
2601742826/2010

V tuto chvíli např. ubytováváme několik rodin v Hostelu v Athénách, kde jim tímto umožňuje mít bezpečné, zdravé a klidné místo k životu. Dále podporujeme rozdávání potravinové a zdravotní pomoci. Zasíláme humanitární pomoc ve formě potřebných darů apod.

Darowizny z Polski można wpłacać na konto PKO Bank Polski S.A.:

 
11102013900000630206588349

Velice děkujeme za štědrou podporu z Polska, pro velký zájem jsme založili také Polský účet!

Modlitební partner

Věříme v obrovskou moc modlitby, a tak prosíme každého z Vás, zda se můžete stát našim modlitebním partnerem. Hledáme ty, kteří jsou ochotní se za naši činnost, za nás, za naše klienty, politickou situaci apod. modlit pravidelně. Současně ale chceme pokračovat v trendu společných modliteb vždy v modlitebním řetízku jednou za měsíc (povětšinou uprostřed měsíce v neděli). Modlíme se za určitý účel, od 5.00 do 24. 00 a předáváme si tak pomyslnou štafetu. Informace sledujte na našem webu nebo Facebooku/Instagramu.

Stálé modlitební prosby:
 • politická situace v příslušných zemích, které umožňuje bezpečný a klidný život migrujících
 • moudrost, odhodlání, odvaha, zdraví CRS – pro všechny dobrovolníky, členy týmů, zaměstnance
 • právo na spravedlivý proces v ČR i v jiných členských státech EU
 • psychické zdraví uprchlíků
 • otevřenost srdcí pro problémy migrujících
 • řádná, klidná a úspěšná integrace migrujících
Dárci hmotné pomoci

V průběhu roku se vždy naskytne určitá možnost, jak prakticky pomáhat. Některé humanitární projekty nám umožňují k potřebným zaslat nebo dovést konkrétní pomoc. V roce 2020 se nám např. naskytla možnost zasílat přímo do Athén humanitární pomoc prostřednictví mezinárodní dopravy.

I v průběhu roku 2021 Vás budeme informovat o možnostech darovat hmotnou pomoc! Sledujte náš web, facebook nebo nás informujte o tom, že se chcete připojit k seznamu adresátů našeho newslettru (ludmila@c-r-s.cz).

 

Hmotná pomoc je velmi často oblíbeným prostředkem pomoci mezi dárci. Bohužel část pomoci ovšem touto cestou nelze zabezpečit. Důvodem je často extrémně vysoká cena dopravy, hraniční a celní kontroly… Současně je také zapotřebí vnímat příležitost k nákupu potřebných věcí přímo na místě jako možnost podpory místní ekonomiky, která migrující živí, případně také zaměstnává. Váš finanční dar namísto hmotného tak může udělat další službu. Vždy se snažíme Vám umožnit hmotnou pomoc, pokud je to jen trochu možné!!! Děkujeme za pochopení!

Další pomoc

Drazí přátelé, pokud máte zájem nám pomáhat jinou formou, kontaktujte nás! Mimo faktickou pomoc se snažíme také rozšiřovat naši síť dobrovolníků a spolupracujících subjektů. Věříme, že i vy, nám můžete pomoci!

 

Např. když umíte anglicky, polsky, arabsky, persky, jinými jazyky…

Ovládáte účetnictví…

Jste schopní nám pomoci s webovými stránkami, grafikou…

Vyznáte se ve světě fundraisingu…

Chcete s námi jet pomáhat na výjezd…

Jste právník, který má zkušenost s azylovým právem nebo má zájem se něco naučit….

Jste psycholog, psychiatr, který má zájem pomoci našim klientům…

Nebo pokud máte prostě chuť pomoci s čímkoliv jiným….

 

Snažíme se pravidelně vyvěšovat výzvy pro dobrovolníky. Rádi Vám odpovíme na případné dotazy a zařadíme Vás do naší databáze dobrovolníků! Kontaktuje Lídu – ludmila@c-r-s.cz!

 

Stále také nabízíme:

 • prezentace ve sborech, pro jiné skupiny (výjezdy, jiné naše činnosti…)

 • vzdělávání dobrovolníků

 • přednášky workshopy pro školy, mládežnické skupiny, děti…

Těšíme se na spolupráci v roce 2021!

Category
Tags
No Tag

No responses yet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podpořte nás
Existuje několik možností, jak podpořit tento projekt.
Více informací