Našim cílem je vytvořit v ČR subjekt na křesťanských hodnotách poskytující kvalitní komplexní služby uprchlíkům.

Chceme zajistit právní služby, síť odborníků, vytvářet vzdělávací materiály, podnikat osvětu veřejnosti, spolupracovat s organizacemi při pomoci uprchlíkům. 

Působit preventivně s nabídkou právních služeb dříve, než je pozdě a pomoci zajistit spravedlivý proces.

O nás

“Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.”

KDO JSME?

Jsme křesťané a právníci, kteří vidí naléhavou potřebu právní (i jiné) pomoci cizincům, zejména žadatelům o mezinárodní ochranu.

PROČ?

Důvodem vzniku byla potřeba vytvořit spolek, který by organizoval pomoc a poskytoval právní služby cizincům bezplatně. Spouštěčem byla pomoc křesťanským uprchlíkům, kdy došlo k zjištění potřeby centralizace, zefektivnění práce a pokrytí nákladů, které již nejsme schopni poskytnout pro bono.

CO VÍME?

Zjistili jsme, že pokud není poskytnuta komplexní pomoc a koordinace procesu žádosti o azyl, pak často dochází k zamítnutí žádosti, která by s odbornou pomocí a informovaností mohla dopadnout jinak. 

KDO JINÝ?

 V současné době není v České republice subjekt na křesťanských základech poskytující odbornou pomoc napříč všemi aktuálními potřebami cizinců od právních, sociálních, zdravotních po duchovní.

Naše služby

S čím Vám můžeme pomoci? Čemu se věnujeme?

Právní pomoc

Nabízíme právní služby v oblasti azylové a migračního práva a jiných potřebných oblastech.

Duchovní pomoc

Zprostředkováváme duchovní rozhovory, evangelizační setkání, misijní výjezdy…

Právní pomoc

Nabízíme právní služby v oblasti azylové a migračního práva a jiných potřebných oblastech.

Sociální a jiná pomoc

Pomáháme v těžkých životních situacích. Zároveň poskytujeme oporu a asistenci.

Náš tým

Mgr. Ilona Machandrová

předseda, právník

Mgr. Ludmila Špoková

místopředseda, právník

Johanka Czudek

administrativa, fundraising

Máte nějaký dotaz?
Napište námNádražní 42/4
Český Těšín

E-mail:
info@c-r-s.cz

Facebook:
@ChristianRefugeeService