Poskytujeme nebo zprostředkováváme pomoc uprchlíkům. Právní pomoc v oblasti cizineckého práva i jiných právních oblastech. Pomáháme při každodenních problémech a pořádáme humanitárně-misijní výjezdy. Zprostředkováváme a poskytujeme duchovní oporu a snažíme se začlenit klienty do společnosti

Nabízíme nebo zprostředkováváme služby v oblastech: