Náš tým

Mgr. Ilona Machandrová

předsedkyně CRS, právník

Ilona je v současné době právníkem CRS a zároveň advokátkou. V advokacii působí od roku 2019. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a zaměřuje se ve své praxi na azylové a migrační právo.

Ve svém volném čase se od roku 2014 věnuje misijní a dobrovolnické činnosti mezi uprchlíky, kteří se nacházejí na tzv. Balkánské stezce. Za účelem podpory této činnosti založila v roce 2016 Fond Naděje Pro Národy. (Dnes jedním z programů CRS). V létě 2018 také získala zkušenosti s fungováním JRS Malta. Místopředseda spolku Křesťanských právníků.

Mgr. Ludmila Špoková

místopředsedkyně CRS, právník

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V roce 2016 začala s praxí v advokátní kanceláři Janíková, Novák a partneři, kde dostala mimo generální praxi také příležitost nahlédnout do světa azylového a migračního práva. Nyní zde působí jako advokátní koncipient.

V oblasti práva azylového a migračního získala cenné poznatky nejen v českém prostředí, ale také jako intern v JRS Malta (léto 2017 a 2018), kde měla příležitost seznámit se s touto problematikou nejen na papíře, ale také přímo v detenčních a ubytovacích zařízeních. Terenní prací se dnes zabývá v prámci Projektu Naděje pro národy. Azylovou a migrační politikou se zabývala také ve své diplomové práci (Specifika tranzitních zemí ve společné evropské azylové politice)

Mgr. Ondřej Novák

právník

Ondřej je právníkem CRS, ale i advokátem. V advokacii působí od roku 2009. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v r. 2012. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Talent roku (3. místo) v celojustiční soutěži Právník roku. Zakladatel advokátní kanceláře Janíková, Novák a partneři. Dlouhodobě se ve své praxi věnuje azylovému a migračnímu právu.